Disaster recovery i Business Continuity

Disaster recovery plan je predefinirani (dokumentirani) proces ili set procedura za oporavak i osiguranje vaše IT infrastrukture u slučaju katastrofe. Uzrok katastrofe može biti priroda (zemljotres, poplava itd.), ili ljudski uzrok (nezgoda pri rukovanju, namjeran čin i sl.). Obzirom da većina organizacija sve više zavisi od informacionih tehnologija koje vode njihove operacije, ovakva vrsta plana je povezana sa terminom Business Continuity, te podrazumjeva povratak podataka, servisa i resursa.

Zadatak disaster recovery plana je da se u slučaju katastrofe minimizira vrijeme nedostupnosti servisa i gubitak podataka. Ovo se gleda i mjeri u smislu dva koncepta:

  • Recovery Time Objective (RTO) - Zadano vrijeme oporavka
  • Recover Point Objective (RPO) - Zadana tačka oporavka

DR plan se ne može konkretizirati niti tipizirati za sve klijente. Također ne postoji jedinstveno rješenje za svaki DR plan. Ono što se može definirati su: preventivno djelovanje, detekcija i dijagnostika mogućih problema, korektivno djelovanje. Svaki DR plan mora odgovoriti na sljedeća tri pitanja:

 Koji je cilj i svrha DR plana?

  1. Koji ljudi ili koji tim ljudi su odgovorni u slučaju da dođe do katastrofe?
  2. Koje procedure i korake gore navedeni ljudi moraju ispoštovati?

Disaster Recovery rješenja su mnogobrojna i raznovrsna. Rješenja sa kojim BBS uspješno rješava gore navedene probleme su:

  1. VEEAM Backup and Replication
  2. Commvault