Upravljanje podacima

Kada se razmatra upravljanje podacima u najširem smislu najčešće se misli na tzv. baze podataka (database) i to posebno na jednu određenu vrstu – relacijske baze podataka. Danas se najčešće koriste relacijski sistemi upravljanja bazama podataka (Relational DBMS), odnosno SQL baze poput Oracle-a ili Microsoft-ovog SQL Servera, te posebno u zadnje vrijeme open-source baza kao što je npr. PostgreSQL.

Posebno ističemo iskustva sa Oracle bazama podataka gdje možemo reći da smo izveli neke od najvećih i najznačajnijih implementacija ovog sistema na bosanskohercegovačkom tržištu.

U verziji 12c, ovaj database sistem ima i dodatne osobine vezane za cloud podršku. Također treba istaći performanse kod analitičkih obrada - ovim se dostižu novi nivoi efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti.

U posljednje vrijeme pojačana je zainteresiranost za opensource baze podataka od kojih je najrobusnija PostgreSQL, koju preporučujemo za korištenje kod cjenovno osjetljivijih korisnika, ali koji imaju zahtjevno okruženje.

Za razliku od gore navedenih čvrsto strukturiranih relacijskih baza podataka novi oblici podataka raznolike strukture zahtjevaju tzv. Big data koncept. Za upravljanje ovako velikim količinama podataka koristi se Hadoop tehnologija , sa srodnim komponentama kao što su HDFS, MapReduce, Pig, Hive, JAQL, Flume itd.