Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je svjetski priznato ERP (Enterprise Resource Planning) rješenje za upravljanje preduzećem. Microsoft Dynamics NAV podržava funkcije upravljanja finansijama, prodajom, nabavom, proizvodnjom, ljudskim resursima, a uz BBS dorade za lokalne specifičnosti, podržan je i BiH PDV, fiskalizacija kao i obračun plata.

5 razloga zašto izabrati Microsoft Dynamics NAV kao rješenje?

 • Svjetsko brand-name rješenje u koje su ugrađene najbolje poslovne prakse
 • Ušteda u vremenu i povećanje efikasnosti rada
 • Neovisnost o partneru i smanjeni rizici implementacije
 • Poznato okruženje (user-friendly) na našem jeziku, ali uvijek dostupno i na engleskom
 • Instalacija klijenta na računar (Desktop instalacija), ali dostupnost i Web i Mobile klijenta te integracija sa Microsoft Office i drugim alatima

5 razloga zašto izabrati BBS kao partnera za implementaciju?

 • BiH partner sa najviše iskustva (preko 15 godina)
 • Iskustvo sa velikim projektima (projekti implementacije za grupacije, koje uključuju više preduzeća, iz različitih država i različitih industrija, projekti sa preko 100 istovremenih korisnika, projekti migracija na nove verzije)
 • Iskustvo sa različitim industrijama (od prodaje i distribucije, do proizvodnje i uslužnih djelatnosti)
 • Projekti sa par istovremenih korisnika, ali i projekti sa više od 100 istovremenih korisnika
 • Pouzdan i ekspeditivan partner

Dokumenti za download

 • AS grupa - studija slučaja za NAV projekat  AS-NAV
 • VIOLETA - studija slučaja za NAV projekat  VIOLETA-NAV
 • Microsoft Dynamics NAV - licenciranje  NAV2016


BBS kao prvi partner za implementaciju Microsoft Dynamics NAV-a u Bosni i Hercegovini već više od 10 godina uspješno realizira projekte implementacije ovog poslovnog rješenja. Imamo iskustvo sa verzijama Navision 3.60, Navision 4.0, NAV 5.0, NAV 2009, NAV 2013, NAV 2015, NAV 2016, NAV 2017 i sada aktuelnom verzijom NAV 2018.

BBS posjeduje Silver Enterprise Resource Planning kompetenciju za Microsoft Dynamics NAV.

NAV kompetencija - Microsoft Dynamics NAV

Više o BBS klijentima pogledajte pod linkom reference.

Za više informacija o BBS ponudi Microsoft Dynamics NAV rješenja, javite nam se putem kontakt forme ili na mail software@bbs.ba ili na telefon +387 33 563 175.